A. The eternal life

John 3:16; John 3:15; John 17:3; Rom. 6:23; 1 Tim. 6:12; John 10:11; John 14:6; 1 John 5:11-12; 1 John 2:25; John 1:4; Col. 3:4; John 6:63; 1 Tim. 1:16; 2 Tim. 1:10; 1 John 1:2; Rom. 5:17; Rev. 2:7; Rev. 22:2; Rev. 22:14; John 1:12; John 3:3; John 3:6; Titus 1:2; 1 Pet. 1:3; 1 Pet. 2:2; John 6:57; Rom. 8:2; Rom. 8:4; Rom. 8:6; 1 John 1:7; Eph. 4:18


B. The knowledge of life

Psa. 36:9; John 1:4; John 14:6; John 11:25; Col. 3:4; 1 John 5:12; John 6:63; John 10:10; John 10:11; John 6:35; John 10:28; 2 Cor. 3:6; Heb. 7:16; 1 John 5:13; Gen. 2:9; Rev. 22:1; Rev. 22:2; John 6:51; 1 John 1:1; John 5:39-40


C. The experience of life

Gal. 2:20; Rom. 8:6; 2 Cor. 3:17; Phil. 1:20; Phil. 1:21; Gal. 4:19; Eph. 3:17; Eph. 3:18; Eph. 3:19; Matt. 16:24; 1 John 2:27; Rom. 12:2; 1 John 2:15; Rom. 6:6; Rom. 8:2; Rom. 8:11; Gal. 5:25; Job 42:5-6; Rom. 8:13; Gal. 5:24; 2 Cor. 4:10; Gal. 6:14; 2 Cor. 4:12; Rom. 6:11; Rom. 8:10; Ezek. 36:26; Phil. 3:9; Rom. 8:14; Rom. 5:10; Rom. 5:17; 2 Tim. 1:7; Phil. 2:13


D. The sense of life

Rom. 8:6; Col. 3:15; Rom. 8:13; Rom. 8:5; Phil. 2:12; John 8:36; 1 John 3:9; Rom. 8:4


E. The fellowship of life

1 Cor. 1:9; 1 John 1:7; 1 John 1:3; 2 Cor. 13:14; John 4:23; 1 John 1:9; Heb. 10:19; Acts 24:16; 1 Tim. 1:5; Col. 3:13; 1 John 3:20; 1 John 1:2; Phil. 1:5


F. The growth in life

1 Pet. 2:2; Col. 2:19; Heb. 5:14; Eph. 4:13; Eph. 4:14; Eph. 4:15; Eph. 4:16; 1 Cor. 3:6; Col. 1:28; Eph. 2:21; Eph. 2:22; Heb. 5:13; Heb. 6:1; 1 Cor. 3:1; 1 Cor. 14:20


 

分享到: